రాధా కృష్ణులు

8:07 PM Posted In Edit This 5 Comments »
రాధకు నీవేర ప్రాణం ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం ....

5 comments:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

down load చేస్కున్నాం..పిక్చర్ చాలా బావుంది ..

మందాకిని చెప్పారు...

బావుంది!

మురళి చెప్పారు...

బాపు బొమ్మలా ఉందండీ..

himaja చెప్పారు...

dhantlo radahnenu krishnudu vachi maa vasu pessu vankai pulusu gadu

lakshmi sravanthi udali చెప్పారు...

thanks