గుండ్రాయి బొమ్మలు

4:18 PM Posted In Edit This 9 Comments »
నేను డిగ్రీ చదివేప్పుడు అమ్మ,నాన్న డక్కిలి లో ఉండేవాళ్ళు ,అక్కడ ఈ గుండ్రాయిలని ఎక్కువగా అన్ని రకాలలో మొదటిసారి చూట్టం. ఎందుకోతెలిదు సముద్రానికి వెళ్ళినప్పుడు గవ్వలు ఎలా ఏరుకుంటామో అలా బోలెడు రాయిలు ఏరుకుని ఇంటికి తెచ్చను .
అంతకి ముందువారమే ఈనాడు వసుంధరా పేపరులో ఇలాంటి రాళ్ళతో తాబేలు బొమ్మని చేయటం ఎలానో రాసారని అమ్మ చెప్పింది.చూసాను ,కానీ నాకు మాత్రం ఎందుకో వాటిని ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టి చూడగానే లావుగా ఉన్న మనిషి కూర్చున్నట్టు అనిపించింది. :)
అప్పుడు వాటిని ఫెవికాల్తో అంటించి ఇలా చేసా ...

అవి అలా అంటుకోగానే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఇక వాటికి రంగులు వేసి ఇదిగో ఇలా తయారు చేసాను.


కొంపతీసి
ఇవి అవనుకునేరు.
ఇవి అవి కావు, అలానే ఉండే మరో జత .
అవి వాకాడులో మా అమ్మా దగ్గరున్నాయి .
ఇవి మొన్న సియాటెల్ సముద్రతీరానికి వెళ్ళినప్పుడు, అప్పుడుచూశానే.. అలాంటి గుండ్రాయిలే కనిపించాయి ,వాటితో చేశా .
ఇక మీకు చూపించకుండా ఉండటానికి మనసొప్పక ఇదిగో ...వీటిని బ్లాగులో పెట్టే .ఎలాఉన్నాయి ....?
ఆనంద మానంద మాయనే ...మా తాతయ్యపెళ్ళికొడుకాయనే... మా అమ్మ్మమ్మ పెళ్ళికూతురాయనే

షష్ఠిపూర్తి మహోత్సవం

10:19 PM Posted In , Edit This 1 Comment »

మా ఇంట నేడు షష్ఠిపూర్తి మహోత్సవం తామెల్లరూ విచ్చెసి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయ ప్రార్ధన

కార్యనిర్వాహకులు ,
స్రవంతి రవి


చిట్టి చిట్కాలు

4:56 PM Posted In Edit This 0 Comments »