భారతీయ సంస్కృతి - వివాహ వ్యవస్థ

6:54 AM Edit This 3 Comments »
భారతీయ సంస్కృతి - వివాహ వ్యవస్థ

Article on Indian Marital System by

3 comments:

శ్రీనివాస్ పప్పు చెప్పారు...

చాలా వివరంగా రాసారండీ,ధన్యవాదాలు.దీన్ని ఒక చిన్న పోకెట్ బుక్ లా ప్రింట్ చేసి కొత్తగా పెళ్ళి చేసుకోబోయే దంపతులకి వాళ్ళ తల్లి తండ్రులకీ పంచితే కాస్త పద్ధతీ అదీ తెలుస్తుందేమో.

తృష్ణ చెప్పారు...

పప్పు గారి ఐడియా బాగుంది. అలా అని చెప్పు శ్రవంతీ మీ మావయ్యగారికి. ఈ మధ్యన ఒక బంధువుల పెళ్ళిలో "మనసున మనసై" అని ఒక చక్కని వ్యాసాన్ని రాసి పంచారు ఓ పెళ్ళిపెద్ద.

అజ్ఞాత చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను బ్లాగ్ నిర్వాహకులు తీసివేశారు.