లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికీ.. వరలక్ష్మీ రావే మా ఇంటికీ ...

7:31 PM Edit This 3 Comments »

ఈ ఏడాది మా వరలక్ష్మీ దేవి
ఈసారి కూడా చాలా బాగా చేసుకొన్నాను,
ఉదయం పూజ చేసినంత చేపు అమ్మమ్మ ,తాతయ్య చాల సార్లు గుర్తుకొచ్చారు ,
అమ్మ పూజ చేసు కొనేప్పుడు వస్త్రం, యజ్ఞోపవితం, తోరాలు ఇవన్నీ అమ్మమ్మే చేసేది, ఆవిడే పెద్దది కాబట్టి అందరికీ ఆవిడే తోరాలు కట్టేది. ఆవిడా తరువాత నుంచి అమ్మ మొన్నటి దాగా చేసేది ,ఇప్పడు ఆ ఆపని మా వారు చేయవలసి వచ్చింది :)
నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి తాతయ్యే పూజ చేయించే వారు , మా ఇంట్లోనే కాదు మా పిన్ని ,అత్తా ...అందరికి ఈనఒక్కరే...!! మరి అంత డిమాండు ఆయనకి
మా తాతయ్య అని చెప్పడం కాదు కానీ వ్రతం చివరిలో వచ్చే కథ చదవాలంటే ఆయనకు ఆయనే సాటి
ఆ కథలోని సన్నీ వేశాలన్ని కంటి ముందు కనిపిస్తాయి ,
ఈ రెండేళ్ళ నుంచి దాన్ని చాలా మిస్ అయ్యాను :(
కానీ పెళ్ళయాక నాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్న కోరిక తీరింది
అదేమిటో తెలుసా ...
నేనే కళిశాన్ని చేయడం :)
అమ్మ ఎప్పుడూ మడి, ముట్టుకూకు, అంటూ కోప్పడేది , కానీ ఎప్పుడూ మనదే రాజ్జం :)
అన్నీ మనమే చేసుకోవచ్చు .
మరి ఎలా ఉంది మా వరలక్ష్మీ దేవి .....!!!!!!!!!!!

3 comments:

vrankala చెప్పారు...

amazing. its is very nice

vrankala చెప్పారు...

its amazing. meeru metal patraki ammavarini chesi coconutni aapaina pettaru. my wife also made varalakshmi. coconutki plainga chesi, ammavarini paint chesi silver patra meeda pettinadi. ofcourse yours is also great. everybody appreciated your varalakshmi in our house. congratulations

lakshmi sravanthi udali చెప్పారు...

thank u