మా పసలపూడి కథలు

6:17 PM Posted In Edit This 4 Comments »

ఈఅడ్వటేజిమెంట్ చూడగానే చప్పలేనంత ఆనందం కలిగింది. ఎప్పుడు మొదలవుతుందా..?అని ఆశగా వేచి వున్నాను.
పాట కూడా చాలా చాలా బాగుంది. అందుకే మీరు కూడా విని ఆనందిస్తారని పెట్టాను.
మా పసలపూడి కథలండీ..
ఏ కథలు కన కథలండీ ..
మీ రుసరుసలు వదులండీ
మై మరపులిక మొదులండీ
మా బుల్లితెర మీ కళ్ళతెర నుంచున్న వేళ
ఆ త్మీయతలు ఆ వేదనలు చేస్తున్న లీల
చూడాలంట ఆడాలంట ఇంట్లోచేరి మీరంత మీవాళ్ళంత ..మీమనసులకే అవి జతలంటా...

పసల పూడి కథలు అనగానే నాకు ముందు గుర్తొచ్చేది డక్కిలి (వేంకటగిరి దగ్గర ) .నేను BSc చేసే రోజుల్లో మా అమ్మకి ఆ ఊరికి ట్రాన్ స్వర్ అయ్యింది. ఆ ఊరిలో మాకు తెలిసిన వాళ్ళెవరూ లేరు, అదీకాక నేను అన్నయ్య వాకాడులో చదువుకొనే వాళ్ళం , అమ్మ నాన్న డక్కిలిలోఉండేవాళ్ళు . అందువల్ల సెలవలకు అక్కడికి వెళితే ఇంట్లోనే కూర్చోవాలి తప్పదు:(
అప్పుడు నా జీవితంలో మొదటిసారి గ్రంధాలయంకు వెళ్ళడం జరిగింది :)
వెళ్ళిన వెంటనే పెద్ద బుద్దిమంతులలాగా అక్కడ బయట పెట్టివున్న ఉద్యోగ సోపానం , విద్యా ..ఎలాంటివి తీసి చదువుతుండగా మూడు రోజులతర్వాత అక్కడి లైబ్రేరియన్ మనం పెద్ద మేధావులమనుకొని పాతసంచికలు కూడా చూడదండి ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నారు. మీరు ఏమిచేస్తున్నారు, BSc నా BA నా? ఏదైనా బుక్స్ అవసరమైతే నన్ను అడగండి అని ఎంతో వినయంగా చెప్పి వెళ్లారు. మనవు అంతేవినయంగా అలానే అని చెప్పి అలా పాత సంచికలు తిరగేస్తుండగా ఆపక్కనే స్వాతి పుస్తకం కనిపించింది. ఇక అలవాటు ప్రకారం ఈ ఉద్యోగ సోపానాన్ని పక్కనబెట్టి ఆ స్వాతి పుస్తకాన్ని అందుకొని చూస్తుండగా అక్కడ మన బాపుగారువేసిన బొమ్మలు కనిపించాయి ఏవిటా అని చదువుతుంటే
బాగా ఉండే అని గబగబా చదివేసి పాత స్వాతి పుస్తకాల వేటలో పడ్డాను. అలా మాములుగా 12 గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని ఆ రోజూ 2 అయ్యింది :)
ఇంటికి వేచ్చేసరికి అమ్మ ఏమి అన్నానికి కూడా రాకుండా ఎక్కడున్నావ్ అని అడిగితే ఆ పక్కనే ఉన్న లైబ్రరియన్ మాలైబ్రేరిలోనే ఉంది లెండి అని నవ్వుకుంటూ వెళ్లి పోయాడు :) అలా ఎందుకు నవ్వాడో అప్పుడు అమ్మకు తెలీలేదు
(మనకి తెలుసు కదా ) అలా రోజూ పసలపూదికతలు చదివి ఇంటికి రావడంతో పది రోజులు గడిచి పోయాయి. ఆ లైబ్రేరియన్ పసల పూడికతల మీద మనకున్న మక్కువ చూసి మీరు కావాలంటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చదువుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. ఆ మాట అనగానే తెలీకుండానే అప్రయత్నంగా అమ్మో ...స్వాతి పుస్తకం చదువుతున్నానని అమ్మకి తెలిస్తే చంపేస్తుంది అని అన్నాను. ఆయన నవ్వుతూ నువ్వు పసల పూడి కథలేగా చదువుతున్నావ్ దానికెందుకు అలా భయపడేది మేడంగారు ఏమి అనరులే తీసుకువెళ్ళు అని నవ్వుతూ వెళ్లి పోయారు.
అప్పటికే అక్కడ ఉన్న పాత సంచికలన్నీ చాలా వరకు చదివేసాను. సరే చెప్పారుకదా అని మిగిలిన పుస్తకాలని ఇంటికి తీసుకు వెళ్లాను అమ్మ వాకిట్లోనే చేతిలో ఆ పుస్తకాలు చూసి కొట్టేసేలా చూసింది. అదికాదు ఇందులో పసలపూదికతలు బాగున్నాయి అని ఆ లైబ్రేరియన్నే ఇచ్చాడు అని తడుముకోకుండా అబద్దం చెప్పి లోపాలకి వచ్చేసాను.
అమ్మకి కోపం తగ్గినతరువాట పక్కన కూర్చొని ఆ పసల పూడి కథలు పెద్దగా చదవడం మోదులేట్టా
అమ్మ విని నేను చదివేసిన వేరొక పుటకం తీసి తను కూడా చదవడం మోడులేట్టింది :)
ఎప్పుడూ అర్దమయ్యిందా నేను ఎందుకు తీసుకోచ్చుకున్ననో ..పెద్ద కొట్టేసేలా చూసావే అని నవ్వుకుంటూ అన్నాను
అమ్మ అంది - సర్లే బానే ఉంది ఇలాంటివి చదివితే పర్లే అని వెళ్లి పోయింది :)

ఈ పసల పూడి కథలు ఎవరు సీరియల్ గా తీస్తున్నారో తెలీదు కానీ బాపు గారు డైరెక్ట్ చేస్తే బావుంటుందని నా ఆశ మరి మీరేమంటారు..?

4 comments:

ప్రేమిక చెప్పారు...

పసలపూడి కథలు పుస్తకం చదివారా? ఏది ఏమైన ఇది చాలా మంచి వార్త

lakshmi sravanthi udali చెప్పారు...

aa chadivaanandi. ippudu maa annadaggara undi

vcvenkatapathi చెప్పారు...

please watch
http://bookofstaterecords.com/
for the greatness of telugu people.

శ్రీ చెప్పారు...

పసలపూడి కథలు బాగనే ఉన్నాయి, కాకపోతే టీవీలో సరిగ్గా చూపించడం లేదు.

అన్నట్టు మీరు చిన్నపుడు డక్కిలిలో ఉండేవారా ? మేము రాపూరులో ఉన్నాం ఒక అయిదు సంవత్సరాలు. అలాగే పొదలకూరులో ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాం.

వెంకటగిరికి వెళ్ళాలంటే మీ దక్కిలి మీదే వెళ్ళాలి.