ముగ్గులే ముగ్గులు మా మాంచి ముగ్గులు

7:12 PM Posted In , Edit This 1 Comment »
ఆ మద్య చెప్పాగదండి ముగ్గులు వేస్తున్నానని ఎప్పుడూ వేసే ముగ్గులేనా అని మార్పు కోసమని కొత్త ముగ్గుల కోసం వెతుకుతుండగా ఈ వెబ్సైటు కంటపడింది. వామ్మో ..! ఎన్ని ముగ్గులో కొన్ని మాములుగా ఉన్నా, ఇంకొన్ని మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాయి. కొన్నిటికి చుక్కలు రాసారు, కొన్నిటికి రాయలేదు. ఆ చుక్కలు రాయని ముగ్గులే నాకు ఎక్కువగా నచ్చేసాయి ఇక చెప్పేదేముంది వాటిని సొంతగా వేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కొన్ని మాత్రం బాగానే వేసేశాను. కొన్ని మాత్రం రావట్లేదు :(
http://www.ikolam.com//
మీరూ ప్రయత్నించండి. చాలా బాగున్నాయి. బోలెడన్ని వెరైటీ ముగ్గులు మీ కోసం వేచిచూస్తున్నాయ్ :)
http://www.ikolam.com/node/17343?p=343

ఇది చూడండి, ఎంత బాగుందో..!
మరేమిటి ప్రయత్నిస్తారా ..? :)

1 comments:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

buy tramadol online ultram tramadol overdose - can tramadol hcl 50 mg be cut in half